Woning taxatie

Woning taxatie

Naast aankoopbegeleiding verzorgt Bakermans Makelaardij ook taxaties. Van een taxatie hangt veel af. Daarom is een goed taxatierapport voor alle betrokken partijen belangrijk.

Bakermans Makelaardij stelt hoge kwaliteitseisen aan de nauwkeurigheid van haar taxatierapporten.

Het taxatiedoel is bijzonder belangrijk, omdat een taxateur op grond daarvan onder andere kan beoordelen welk waardebegrip hij dient te hanteren en welke rapportagevorm het meest voor de hand ligt.

middel-grote-huizen kleine-huizen groot-huis

 

 

 

 

 

 

 

Voor onderstaande doeleinden is een taxatie/waardebepaling van belang:

  • hypotheekaanvraag t.b.v. het verkrijgen of verhogen van de hypotheek
  • boedelscheiding bij echtscheiding
  • bezwaar tegen uw WOZ-beschikking
  • successie, als een pand moet worden verdeeld onder de erfgenamen
  • bepalen herbouwwaarde t.b.v. de opstalverzekering
  • aankoopbeslissing (huis kopen)
  • verkoopbeslissing (huis verkopen)

 

Woningtaxaties
Het taxatiedoel is bijzonder belangrijk, omdat een taxateur op grond daarvan onder andere kan beoordelen welk waardebegrip hij dient te hanteren, en welke rapportagevorm het meest voor de hand ligt.

Voor meer informatie kunt u hier contact opnemen.

 

Een bijzonder taxatiedoel:
Veruit de meeste taxaties worden verricht met het oog op de verkrijging van een hypothecaire geldlening. Vrijwel alle grote geldverstrekkers eisen inmiddels een taxatierapport dat is beoordeeld door een validatie bureau, NWWI of iValdidatie. Deze instituten valideren (keuren) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI of iValidatie aanmelden. Het aanvragen van een dergelijke taxatie kan op verschillende manieren:

 

Werkwijze en duur
Afhankelijk van het taxatiedoel en de te waarderen onroerende zaak wordt de werkwijze vastgesteld. Zodra dit bekend is wordt spoedig een afspraak gepland om de te taxeren onroerende zaak te inspecteren. Op kantoor wordt de overige informatie (bestemmingsplan, kadastrale gegevens, milieugegevens etc.) verzameld en geanalyseerd, waarna direct wordt gestart met het uitwerken van de rapportage. Ons streven is om het rapport binnen 5 werkdagen op te leveren;, vaak lukt het ons zelfs nog sneller. Ons kantoor is immers volledig ingericht op het uitvoeren van taxaties waardoor we snel kunnen leveren.

 

Kosten
Taxaties worden altijd uitgevoerd tegen de onderstaande scherpe tarieven. Dit is een vast bedrag inclusief BTW en alle bijkomende kosten. Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan. De rapporten worden gegarandeerd geaccepteerd door alle geldgevers. Voor de meeste rapporten, zeker voor de gevalideerde geldt de voorwaarde dat de afstand van ons kantoor in Waalre tot het te taxeren object niet groter mag zijn dan 20 kilometer.

Taxatierapport (niet gevalideerd)
€ 349,50

Door NWWI of iValidatie gevalideerd taxatierapport
€ 399,50

Bovenstaande prijzen gelden voor woningen tot € 400.000,00 getaxeerde waarde.
Bel ons voor een scherpe prijs indien de vermoedelijke taxatiewaarde van de woning hoger is dan € 400.000,00.

 

Wilt u eerst meer informatie?
Bel 06-43757591  van 08.00- 22.00 uur (ma-za) bereikbaar. Een mail sturen kan ook: info@bakermansmakelaardij.nl

Ons werkgebied is Waalre. Eindhoven, Valkenswaard, Veldhoven, Nuenen, Helmond en Geldrop e.o.